ΤΖΑΜΙ ΚΟΤΖΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

Το τζαμί Κοτζά Μουσταφά, χτίστηκε περίπου το 1519 μ.Χ., από τον Βεζύρη του Σουλτάνου Κοτζά Μουσταφά. Ήταν μεγάλο καλλιτεχνικό τέμενος με ιμαρέτια, ιεροδιδακτήρια σχολή και ήταν καλυμμένο όλο με μόλυβδο.

Στην κύρια πύλη, αν και με πολλά λάθη, υπήρχε χρονόγραμμα με χρυσά γράμματα που έλεγε: «Ο Μουσταφά βέης, ου ωρισμένη ώρα (του θανάτου) πιστός εις τους ιστορημένους λόγους της ιστορίας, έκτισεν δι αγάπην του Θεού φέρων των φωνήν της σωτηρίας και της ευτυχίας έτει…».

Σήμερα στο τζαμί Κοτζά Μουσταφά απομένει μόνο ο θόλος και ενώ με βασιλικό διάταγμα κηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο, αγοράσθηκε ως ανταλλάξιμη περιούσια από τον Ηλία Λαυρεντίδη. Ο χώρος σήμερα χρησιμοποιείται ως ξυλουργείο.