Συμβούλιο

20/11/2021

3:00 μμ

Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης

Θρακική Εστία Ν. Σερρών