Βαραδάτεια

Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιούνται τα «Βαραδάτεια». Εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει το εκκλησιαστικό συμβούλιο σε συνεργασία με τον τοπικό Σύλλογο Γυναικών προς τιμή του οσίου και θαυματουργού Βαραδάτου.

Δείτε ακόμη