Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

 • Τηλεφωνικό κέντρο: 2321068900
 • Πρόεδρος ΔΣ: 2321068911
 • Διεύθυνση: 2321068912
 • Ταμείο: 2321068913
 • Προμήθειες: 2321068914
 • Γραμματεία ΔΣ: 2321068915
 • Τμήμα Πολιτισμού: 2321068917
 • Γυμναστήρια: 2321068918
 • Βοήθεια στο Σπίτι: 2321068919
 • Ισόγειο – Κλητήρας: 2321068916
 

Διεύθυνση – Email – Fax

 • Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, ΤΚ: 62122
 • Fax: 2321068909
 • kediser@gmail.com